Hem

Välkommen till Gålö Fritidshusförening

Kärrmaräng

   Torpet1

VÄLKOMMEN TILL KÄRRMARÄNG!
Vid besök hos oss är det några saker som vi vill att ni som besökare (gäller givetvis även våra medlemmar) ska tänka på .
20 KM/H FARTBEGRÄNSNING råder inom hela området.
Farten 20 km/h är satt i förhållande till vägarnas bredd och närheten till hus, grindar och häckar etc. Tänk på alla människor och djur som rör sig i området och respektera fartbegränsningen.
PARKERING inom området är endast tillåtet på särskilt iordningställda platser.
Dock är det under midsommarhelgen tillåtet att göra undantag från ovanstående, men då med hänsyn tagen till områdets boende, omgivande natur och framkomligheten.
BESÖKANDE MED BÅT ska kontakta hamnkapten Anders Lystad för tillfällig förtöjning i det fall den besökande inte förtöjer sin båt på den besöktas hyrda plats. 
Skada som uppstår på annans båt genom bristfällig förtöjning vid brygga eller vårdslöshet i övrigt ska ersättas av ägaren till båt som orsakat skadan.
TAPPKRANARNA i området har en ytterst begränsad vattentillgång och ska därför användas sparsamt. Diskning, tvätt samt tvagning eller annan förorening vid tappkranarna eller handpumpar är absolut förbjudet. Det är heller inte tillåtet att använda vattnet från våra tappkranar eller brunnar till bevattning. 
SÄLLSKAPSDJUR får givetvis medföras, men ska has under sådan tillsyn att andra inte utsätts för obehag. Givetvis tar man upp efter sin hund och kastar absolut inte påsen i naturen.
FISKE samt rensning av fisk är endast tillåtet från ”sjösättningsbryggan” och rensar man fisken där ska bryggan lämnas rengjord. Fiske från båtbryggan samt badbryggorna är däremot förbjudet.
BROTTSLIG AKTIVITET har förekommit i vårt område och därför har vi nu satt i gång ”grannsamverkan” där medlemmarna ska vara uppmärksamma på obehöriga som rör sig i området och direkt anmäla till Polisen om man misstänker eller bevittnar brottslig aktivitet. Detta gäller givetvis även dig som besökare.
STÖRANDE LJUD ska för allas trivsel undvikas så långt det är möjligt.
Bullrigt arbete såsom gräsklippning, byggarbete etc. är begränsat till 9-19 vardagar och 10-17 på helger. Hög musik och festliga tillställningar ska hållas på en nivå så att omgivningen störs så lite som möjligt. Visa respekt för varandra!
NEDSKRÄPNING i någon form är naturligtvis inte tillåtet. Lämna inte kvar sopor, trasiga leksaker eller fimpar på badplatsen, lekplatsen eller andra platser. 
Sopor och tomglas etc. skall slängas enligt anvisning i därför avsedda behållare vid infarten till området.
Tänk på att Kärmaräng ligger i ett naturreservat och att vi därför måste visa extra stor hänsyn till milön.
ELDNING är inte tillåtet under perioden 1 maj till 15 september. Under den perioden råder generellt eldningsförbud, dock är det tillåtet att elda på egna tomter men då endast i tunna, under strikt uppsikt och utan olägenhet för andra.
Tack för visad hänsyn!
Styrelsen för Gålö Fritidshusförening

Här kan du se Adressbeslut och Adresskarta (inkl urindepeoni)
över området Kärrmaräng.
Post nr 137 96 Gålö. 

Föreningen använder medlemmars kontaktuppgifter i syfte att skicka ut information via e-post samt att skicka ut fakturor. Genom att registrera din e-postadress godkänner du som medlem att föreningen behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

För att registrera din e-postadress, uppge ditt namn och hus nr och registrera dig här:
Registrera

Om du inte lyckas registrera automatiskt ovan, skicka ett mail manuellt till:  karrmarang@gmail.com och glöm inte uppge namn och hus nr.